SHOP THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN ONLINEĐầm 590 (CÂY DỪA HỒNG)
10/07/2020 12:08:29 PM
Đầm 590
(CÂY DỪA HỒNG)
480,000
Tồn : EJS590-10
Đầm 590 (HOA HỒNG KEM)
10/07/2020 10:05:15 AM
Đầm 590
(HOA HỒNG KEM)
480,000
Tồn : EJS590-11
Xem tên bằng mã EJS-590-444
10/07/2020 10:03:26 AM
Xem tên bằng mã EJS-590-444
480,000
Đầm 590 (HỒNG-HOA LỚN)
10/07/2020 10:00:04 AM
Đầm 590
(HỒNG-HOA LỚN)
480,000
Tồn : EJS590-07
MS-1174
02/01/2020 09:31:24 PM
MS-1174
250,000
MỚI VỀ
MS-1173
02/01/2020 09:31:02 PM
MS-1173
250,000
MỚI VỀ
MS-1172
02/01/2020 09:30:41 PM
MS-1172
250,000
MỚI VỀ
MS-1171
02/01/2020 09:30:17 PM
MS-1171
250,000
MỚI VỀ
Đầm Rớt vai cánh tiên (HV XANH NGỌC)
12/07/2020 05:08:19 PM
Đầm Rớt vai cánh tiên
(HV XANH NGỌC)
380,000
Tồn : OVC013-02
Đầm Rớt vai cánh tiên (ĐEN)
12/07/2020 04:54:51 PM
Đầm Rớt vai cánh tiên
(ĐEN)
380,000
Tồn : OVC013-01
Đầm Thun Thái (XANH LÁ ĐEN-BỤI HỒNG)
11/07/2020 09:56:36 AM
Đầm Thun Thái
(XANH LÁ ĐEN-BỤI HỒNG)
380,000
Tồn : 7012
Đầm Thun Thái (ĐỎ ĐẬM-BỤI HỒNG)
11/07/2020 09:56:31 AM
Đầm Thun Thái
(ĐỎ ĐẬM-BỤI HỒNG)
380,000
Tồn : 7008
Áo thun bo lai (ĐEN-SỌC NỔI TRẮNG)
12/07/2020 03:14:33 PM
Áo thun bo lai
(ĐEN-SỌC NỔI TRẮNG)
200,000
Tồn : EB75-01
Áo thun bo lai (SỌC TO TRẮNG-XANH ĐEN)
12/07/2020 03:11:12 PM
Áo thun bo lai
(SỌC TO TRẮNG-XANH ĐEN)
200,000
Tồn : EB75-04
Áo thun bo lai (SỌC TO KEM-ĐỎ)
12/07/2020 03:11:03 PM
Áo thun bo lai
(SỌC TO KEM-ĐỎ)
200,000
Tồn : EB75-05
Lót 2 dây (VÀNG TƯƠI)
21/06/2020 08:25:14 PM
Lót 2 dây
(VÀNG TƯƠI)
200,000
Tồn : EJSL2D-07
MT-NI-12
19/03/2020 10:47:29 AM
MT-NI-12
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-11
19/03/2020 10:47:05 AM
MT-NI-11
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-10
19/03/2020 10:46:42 AM
MT-NI-10
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-09
19/03/2020 10:46:21 AM
MT-NI-09
780,000
MỚI VỀ
Đầm In hoa trắng tà SN (ĐEN)
12/07/2020 06:50:23 PM
Đầm In hoa trắng tà SN
(ĐEN)
300,000
Tồn : OVC012-02
7008-1
30/06/2020 06:20:56 PM
7008-1
300,000
MỚI VỀ
7008
30/06/2020 06:20:08 PM
7008
300,000
MỚI VỀ
7009
30/06/2020 06:19:48 PM
7009
300,000
MỚI VỀ
Đầm Dạ hội thun (XANH COBAN)
17/05/2020 06:52:13 PM
Đầm Dạ hội thun
(XANH COBAN)
680,000
Tồn : EJS587-21
587-17
12/04/2020 11:54:33 AM
587-17
680,000
MỚI VỀ
578-18
12/04/2020 11:54:09 AM
578-18
680,000
MỚI VỀ
853
11/04/2020 12:08:12 PM
853
680,000
Đầm Tim xòe voan (ZZ 2 CHIỀU)
12/07/2020 05:33:02 PM
Đầm Tim xòe voan
(ZZ 2 CHIỀU)
580,000
Tồn : EJS564-26
Đầm Xếp ly cổ (ĐEN-HOA XANH LÁ)
09/07/2020 09:45:18 AM
Đầm Xếp ly cổ
(ĐEN-HOA XANH LÁ)
580,000
Tồn : EJS646-08
Đầm Xếp ly cổ (XÁM CARO)
07/07/2020 02:01:32 PM
Đầm Xếp ly cổ
(XÁM CARO)
580,000
Tồn : EJS646-07
Đầm 540 (ĐEN AK)
02/07/2020 01:00:37 PM
Đầm 540
(ĐEN AK)
580,000
Tồn : EJS540-02
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (XANH COBAN rằn)
01/05/2020 07:52:50 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(XANH COBAN rằn)
150,000
Tồn : DTKT-2401
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (XÁM ĐẬM rằn)
01/05/2020 07:49:27 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(XÁM ĐẬM rằn)
150,000
Tồn : DTKT-2405
TKKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (HỒNG NHẠT)
01/05/2020 07:48:20 PM
TKKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(HỒNG NHẠT)
150,000
Tồn : DTKKT-2407
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (HỒNG NHẠT)
01/05/2020 02:45:30 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(HỒNG NHẠT)
150,000
Tồn : DTKT-2404