SHOP THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN ONLINE7826-TAY XÉO XANH LÁ
16/02/2021 04:12:52 PM
7826-TAY XÉO XANH LÁ
480,000
TKV-A-Tay loe (ĐEN-NGÔI SAO 2 MÀU)
22/08/2020 09:56:39 AM
TKV-A-Tay loe
(ĐEN-NGÔI SAO 2 MÀU)
250,000
Tồn : DTKV-3401
TKV-SN Xếp ly lai đuôi cá (ĐEN-CÚC NHÍ TRẮNG)
19/08/2020 05:52:00 PM
TKV-SN Xếp ly lai đuôi cá
(ĐEN-CÚC NHÍ TRẮNG)
250,000
Tồn : DTKV-1422
TKV-A-Tay loe (TÍM-CHẤM HOA VĂN TRẮNG)
18/08/2020 06:19:46 PM
TKV-A-Tay loe
(TÍM-CHẤM HOA VĂN TRẮNG)
250,000
Tồn : DTKV-1530
MS-1171
02/01/2020 09:30:17 PM
MS-1171
250,000
MỚI VỀ
7023-TAY XÉO ĐEN
22/02/2021 04:13:21 PM
7023-TAY XÉO ĐEN
380,000
TT-7023 : ĐẦM THUN THÁI (ĐEN-CHIM PHỤNG)
22/02/2021 04:12:38 PM
TT-7023 : ĐẦM THUN THÁI
(ĐEN-CHIM PHỤNG)
380,000
7022-TAY XÉO ĐEN
21/02/2021 03:41:41 PM
7022-TAY XÉO ĐEN
380,000
Đầm Rút eo (SỌC TRẮNG)
09/10/2020 09:49:22 AM
Đầm Rút eo
(SỌC TRẮNG)
200,000
Tồn : PSG020-02
Đầm Rút eo (TC XANH ĐEN)
09/10/2020 09:42:24 AM
Đầm Rút eo
(TC XANH ĐEN)
200,000
Tồn : PSG020-01
Đầm MộcVL (VÀNG NHẠT-CHÂN LÁ XANH)
26/08/2020 02:03:12 PM
Đầm MộcVL
(VÀNG NHẠT-CHÂN LÁ XANH)
200,000
Tồn : PSG014-04
Đầm MộcVL (LOANG MÀU ĐỎ-NÂU)
26/08/2020 10:56:19 AM
Đầm MộcVL
(LOANG MÀU ĐỎ-NÂU)
200,000
Tồn : PSG014-03
MT-NI-12
19/03/2020 10:47:29 AM
MT-NI-12
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-11
19/03/2020 10:47:05 AM
MT-NI-11
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-10
19/03/2020 10:46:42 AM
MT-NI-10
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-09
19/03/2020 10:46:21 AM
MT-NI-09
780,000
MỚI VỀ
TKV-A-Sát nách (ĐEN-HOA VĂN TRÒN NÂU)
27/08/2020 06:19:36 PM
TKV-A-Sát nách
(ĐEN-HOA VĂN TRÒN NÂU)
300,000
Tồn : DTKV-8064
TKV-M-Tay loe trơn+Dây RB xám (HỒNG DA-CHÂN HOA HỒNG)
20/08/2020 02:04:46 PM
TKV-M-Tay loe trơn+Dây RB xám
(HỒNG DA-CHÂN HOA HỒNG)
300,000
Tồn : DTKV-3400
TKT-A-Tay loe (TRẮNG-LAN XANH)
17/08/2020 02:33:46 PM
TKT-A-Tay loe
(TRẮNG-LAN XANH)
300,000
Tồn : DTKT-1417
TKT-A-Tay ngắn (XANH LÁ-CẦU GAI)
16/08/2020 03:36:57 PM
TKT-A-Tay ngắn
(XANH LÁ-CẦU GAI)
300,000
Tồn : DTKT-3156
MTPS-3404 MANG TO  XANH CHẤM BI CHÂN HOA
28/08/2020 09:28:50 PM
MTPS-3404 MANG TO XANH CHẤM BI CHÂN HOA
680,000

480,000 -29 %
578-18
18/08/2020 06:38:31 PM
578-18
680,000
MỚI VỀ
Đầm Dạ hội (BEO VÀNG)
18/08/2020 06:34:02 PM
Đầm Dạ hội
(BEO VÀNG)
680,000
Tồn : EJS587-23
Đầm Dạ hội thun (XANH COBAN)
17/05/2020 06:52:13 PM
Đầm Dạ hội thun
(XANH COBAN)
680,000
Tồn : EJS587-21
Đầm Tim xòe voan (ĐEN-HOA HỒNG ĐỎ)
09/10/2020 11:30:53 AM
Đầm Tim xòe voan
(ĐEN-HOA HỒNG ĐỎ)
580,000
Tồn : EJS564-22
Đầm Xếp ly cổ (KHÚC MÀU)
09/09/2020 04:15:40 PM
Đầm Xếp ly cổ
(KHÚC MÀU)
580,000
Tồn : EJS646-14
Đầm Xếp ly cổ (VÀNG-DÂY CAM)
09/09/2020 04:13:40 PM
Đầm Xếp ly cổ
(VÀNG-DÂY CAM)
580,000
Tồn : EJS646-12
Đầm Xếp ly cổ (TRẮNG ĐEN CARO)
09/09/2020 10:24:34 AM
Đầm Xếp ly cổ
(TRẮNG ĐEN CARO)
580,000
Tồn : EJS646-13
A-20 : ÁO CD LÁ SEN (ĐEN)
23/02/2021 04:53:12 PM
A-20 : ÁO CD LÁ SEN
(ĐEN)
100,000
A-23 : ÁO CD LÁ SEN (ĐỎ)
23/02/2021 04:52:53 PM
A-23 : ÁO CD LÁ SEN
(ĐỎ)
100,000
A-91 : ÁO CD LÁ XÁM (ĐEN)
23/02/2021 04:51:25 PM
A-91 : ÁO CD LÁ XÁM
(ĐEN)
100,000
A-94 : ÁO CD LÁ XÁM (TRẮNG)
23/02/2021 04:50:21 PM
A-94 : ÁO CD LÁ XÁM
(TRẮNG)
100,000