SHOP THỜI TRANG VÀ PHỤ KIỆN ONLINETK: 787
08/11/2020 09:57:17 PM
TK: 787
480,000
MỚI VỀ
Đầm Maxi620 (VOI CAO NGUYÊN)
09/09/2020 03:16:04 PM
Đầm Maxi620
(VOI CAO NGUYÊN)
480,000
Tồn : EJS620-05
Đầm 584 (TC RÊU)
09/09/2020 09:55:28 AM
Đầm 584
(TC RÊU)
480,000
Tồn : EJS584-04
TKV-A-Sát nách (HỒNG NHẠT-CHÂN HOA VÀNG)
09/09/2020 09:51:18 AM
TKV-A-Sát nách
(HỒNG NHẠT-CHÂN HOA VÀNG)
480,000
Tồn : DTKV-8053
TKV-A-Tay loe (ĐEN-NGÔI SAO 2 MÀU)
22/08/2020 09:56:39 AM
TKV-A-Tay loe
(ĐEN-NGÔI SAO 2 MÀU)
250,000
Tồn : DTKV-3401
TKV-SN Xếp ly lai đuôi cá (ĐEN-CÚC NHÍ TRẮNG)
19/08/2020 05:52:00 PM
TKV-SN Xếp ly lai đuôi cá
(ĐEN-CÚC NHÍ TRẮNG)
250,000
Tồn : DTKV-1422
TKV-A-Tay loe (TÍM-CHẤM HOA VĂN TRẮNG)
18/08/2020 06:19:46 PM
TKV-A-Tay loe
(TÍM-CHẤM HOA VĂN TRẮNG)
250,000
Tồn : DTKV-1530
MS-1174
02/01/2020 09:31:24 PM
MS-1174
250,000
MỚI VỀ
TKV-A-Sát nách (XANH COBAN-HOA GIẤY HỒNG CAM)
28/08/2020 02:46:41 PM
TKV-A-Sát nách
(XANH COBAN-HOA GIẤY HỒNG CAM)
380,000
Tồn : DTKV-8055
Đầm Thun Thái (ĐEN-MÀU LOANG)
20/08/2020 02:18:30 PM
Đầm Thun Thái
(ĐEN-MÀU LOANG)
380,000
Tồn : 7029
Xem tên bằng mã TKV-3133
20/08/2020 02:16:03 PM
Xem tên bằng mã TKV-3133
380,000
TKV-A-Sát nách (TRẮNG-LÁ MẠ XANH LÁ)
20/08/2020 02:13:48 PM
TKV-A-Sát nách
(TRẮNG-LÁ MẠ XANH LÁ)
380,000
Tồn : DTKV-3133
Đầm Rút eo (SỌC TRẮNG)
09/10/2020 09:49:22 AM
Đầm Rút eo
(SỌC TRẮNG)
200,000
Tồn : PSG020-02
Đầm Rút eo (TC XANH ĐEN)
09/10/2020 09:42:24 AM
Đầm Rút eo
(TC XANH ĐEN)
200,000
Tồn : PSG020-01
Đầm 2 dây ben cổ (XÁM NHẠT-BI ĐEN)
26/08/2020 06:31:30 PM
Đầm 2 dây ben cổ
(XÁM NHẠT-BI ĐEN)
200,000
Tồn : OVC018-01
Đầm 2 dây (XANH NGỌC-HOA MÀU)
26/08/2020 05:23:25 PM
Đầm 2 dây
(XANH NGỌC-HOA MÀU)
200,000
Tồn : PSGL2D-22
MT-NI-12
19/03/2020 10:47:29 AM
MT-NI-12
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-11
19/03/2020 10:47:05 AM
MT-NI-11
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-10
19/03/2020 10:46:42 AM
MT-NI-10
780,000
MỚI VỀ
MT-NI-09
19/03/2020 10:46:21 AM
MT-NI-09
780,000
MỚI VỀ
TKV-A-Sát nách (ĐEN-HOA VĂN TRÒN NÂU)
27/08/2020 06:19:36 PM
TKV-A-Sát nách
(ĐEN-HOA VĂN TRÒN NÂU)
300,000
Tồn : DTKV-8064
TKV-M-Tay loe trơn+Dây RB xám (HỒNG DA-CHÂN HOA HỒNG)
20/08/2020 02:04:46 PM
TKV-M-Tay loe trơn+Dây RB xám
(HỒNG DA-CHÂN HOA HỒNG)
300,000
Tồn : DTKV-3400
TKT-A-Tay loe (TRẮNG-LAN XANH)
17/08/2020 02:33:46 PM
TKT-A-Tay loe
(TRẮNG-LAN XANH)
300,000
Tồn : DTKT-1417
TKT-A-Tay ngắn (XANH LÁ-CẦU GAI)
16/08/2020 03:36:57 PM
TKT-A-Tay ngắn
(XANH LÁ-CẦU GAI)
300,000
Tồn : DTKT-3156
MTPS-3404 MANG TO  XANH CHẤM BI CHÂN HOA
28/08/2020 09:28:50 PM
MTPS-3404 MANG TO XANH CHẤM BI CHÂN HOA
680,000

480,000 -29 %
578-18
18/08/2020 06:38:31 PM
578-18
680,000
MỚI VỀ
Đầm Dạ hội (BEO VÀNG)
18/08/2020 06:34:02 PM
Đầm Dạ hội
(BEO VÀNG)
680,000
Tồn : EJS587-23
Đầm Dạ hội thun (XANH COBAN)
17/05/2020 06:52:13 PM
Đầm Dạ hội thun
(XANH COBAN)
680,000
Tồn : EJS587-21
Đầm Tim xòe voan (ĐEN-HOA HỒNG ĐỎ)
09/10/2020 11:30:53 AM
Đầm Tim xòe voan
(ĐEN-HOA HỒNG ĐỎ)
580,000
Tồn : EJS564-22
Đầm Xếp ly cổ (KHÚC MÀU)
09/09/2020 04:15:40 PM
Đầm Xếp ly cổ
(KHÚC MÀU)
580,000
Tồn : EJS646-14
Đầm Xếp ly cổ (VÀNG-DÂY CAM)
09/09/2020 04:13:40 PM
Đầm Xếp ly cổ
(VÀNG-DÂY CAM)
580,000
Tồn : EJS646-12
Đầm Xếp ly cổ (TRẮNG ĐEN CARO)
09/09/2020 10:24:34 AM
Đầm Xếp ly cổ
(TRẮNG ĐEN CARO)
580,000
Tồn : EJS646-13
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (XANH COBAN rằn)
01/05/2020 07:52:50 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(XANH COBAN rằn)
150,000
Tồn : DTKT-2401
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (XÁM ĐẬM rằn)
01/05/2020 07:49:27 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(XÁM ĐẬM rằn)
150,000
Tồn : DTKT-2405
TKKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (HỒNG NHẠT)
01/05/2020 07:48:20 PM
TKKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(HỒNG NHẠT)
150,000
Tồn : DTKKT-2407
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài (HỒNG NHẠT)
01/05/2020 02:45:30 PM
TKT-A-Tay ngắn 30_Suông dài
(HỒNG NHẠT)
150,000
Tồn : DTKT-2404